söndag 15 november 2015

När man saknar de rätta orden

Intensiva omdömes- och utvecklingssamtalstider på jobbet, jobbet som den här terminen innehåller i övrigt extra allt, det sammanfaller givetvis med det att det är riktigt turbulent på stora sonens särskilda boende.

Jag toppar med bråkiga leder, icke samarbetsvillig kropp, liten son i något som förefaller vara förpubertet, flyktingströmmar och terrorattentat!

1 kommentar: